Trekking van het reservegetal t.b.v. onze clubkas 

We willen graag gaan spelen met het reservegetal van de Lotto trekking. Als we voldoende deelnemers krijgen willen we met ingang van 1 juni met dit spel beginnen. We zien dit als een extra inkomstenbron waardoor we meer activiteiten kunnen ontplooien of kunnen voorkomen dat de contributie omhoog moet.

Om in juni met het spel van start te kunnen gaan vragen wij u om uiterlijk 15 mei in te schrijven. We willen minimaal 50 deelnemende getallen hebben. Als we dit aantal niet halen beginnen we niet met dit spel.

 

Wat is de bedoeling?

Wij spelen wekelijks voor het zevende getal (reservegetal) dat valt bij de normale Lotto-trekking (niet XL trekking). De laatste zaterdag van de maand zijn er twee trekkingen achter elkaar! Het winnende getal is dan het zevende getal (reservegetal) van de eerste trekking.

In principe zijn er 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer. Keuze uit de nummers 1 t/m 45. U kunt met meerdere, maar maximaal 3, (vaste) nummers meespelen! Het jaarlijkse deelnamebedrag wordt ieder jaar in juni middels automatische incasso geïnd. De uitslag van de wekelijkse lottotrekking wordt gepubliceerd op www.lotto.nederlandseloterij.nl

Als u tussentijds instapt om mee te doen incasseren we € 2 per maand tot en met mei. In juni gaat dan weer de nieuwe incasso voor de periode van 1 jaar in.

 

Winnaars

Het winnende nummer ontvangt € 12 en het bedrag wordt gestort op de rekening waarvan is geïncasseerd.
Wilt u als lid van Seniorenvereniging KBO Meerveldhoven-d’Ekker meedoen, vul dan het formulier in op de website van onze vereniging, www.kbomeerveldhoven.nl en autoriseer ons om het bedrag te mogen incasseren.

Kosten                                                            

€ 24,00 per jaar (juni t/m mei) per meespelend lotnummer, dus maximaal € 72 voor 3 nummers.

 

Inlichtingen:

Frans Mooren 0641733675