4 maart 2023

Ledenvergadering 2023, 30 maart

Wanneer:  Donderdag 30 maart

Aanvang:  14.00 tot 17.00 uur

Locatie:     Ontmoetingscentrum de Ligt

Zaal open: Vanaf 13.30 uur

 

Beste Leden

Belangenvereniging van senioren KBO Meerveldhoven-d`Ekker nodigt u van harte uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

Anders dan in de Meedenker staat wordt de ledenvergadering niet op 23 maart maar op dondermiddag 30 maart gehouden.

Hiervoor onze welgemeende excuses.

 

Programma:

  1. Opening door de interim voorzitter Jan de Bonth.
  2. Bestuurssamenstelling
  3. Activiteiten
  4. Financiën
  5. Ledenontwikkeling
  6. Toekomst KBO
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Bij binnenkomst krijgt u koffie/thee daarna een drankje naar keuze en snacks. Na afloop is er nog gelegenheid om even gezellig na kletsen onder het genot van een drankje naar keuze.

U kunt zich voor 23 maart aanmelden voor de ledenvergadering bij.

Lia Jansen liajansen6@upcmail.nl tel. 06 1666 3068

 

Het bestuur