De belangenvereniging voor senioren draagt officieel de naam:

“Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Meerveldhoven-d’Ekker”, is opgericht op 2 mei 1955 en ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 17120438 en heeft momenteel bijna 400 leden.

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de ruime zin van het woord.

De afdeling tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verlenen van diensten en het behartigen van belangen van de individuele leden;
  2. Collectieve belangenbehartiging van ouderen;
  3. Het vertegenwoordigen van belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;
  4. Het samenwerken met instanties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;
  5. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
  6. Het aanwenden van andere wettelijke middelen.