Team van adviseurs KBO Brabant geeft advies over de Wet Langdurige Zorg.

De afkorting WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een WLZ-instelling, zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een instelling voor Geestelijke Gezondheid.

Opname in een WLZ-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied. Er moeten keuzes worden gemaakt, die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Vooral bij echtparen, waarvan één van de partners wordt opgenomen in een verpleeghuis, is alertheid geboden. Al binnen één maand moet een formulier van de Sociale Verzekeringsbank ingevuld worden, waarin men aangeeft of men na opname kiest voor een AOW voor gehuwden of alleenstaanden. De laatste is veel hoger, maar kan grote financiële gevolgen hebben. Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen.

KBO Brabant heeft vrijwilligers opgeleid tot WLZ-adviseurs en dit team staat klaar om KBO-leden te helpen om goede financiële keuzes te maken, als zij te maken krijgen met de WLZ.

Bent u geïnteresseerd in een gesprek en advies dan kunt u contact opnemen met KBO Brabant (tel: 073-644 40 66, E.fgosma@kbo-brabant.nl). Naam en telefoonnummer worden genoteerd, waarna iemand van het WLZ-team contact met u opneemt. Omdat het uitbrengen van een advies meestal twee bezoeken vergt, wordt een eigen bijdrage van € 25 per adres gevraagd. Dit is ter dekking van de onkosten die de WLZ-adviseur maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten.

Meer informatie kunt u op de website van KBO Brabant vinden: https://www.kbo-brabant.nl/wlz-adviseurs/

En op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz