WELKOM op de site van KBO Meerveldhoven-d’Ekker

KBO Meerveldhoven-d’Ekker is een actieve, gezellige vereniging met circa 400 leden en onderdeel van de KBO kring Veldhoven.

Zoals u op de site kunt zien wordt bij ons een veelheid aan activiteiten georganiseerd waar u aan deel kunt nemen. Bovendien willen we u als lid uitdagen om ons via de digitale ideëenbus of via onze KBO brievenbus in de Ligt activiteiten aan te dragen die u mist in ons aanbod. Ieder nieuw initiatief zal uiteraard door het bestuur bekeken worden.

 

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met het beantwoorden van vragen op allerlei gebied en het eventueel invullen van formulieren voor het verkrijgen van b.v. de meedoen-voorziening bij de Gemeente Veldhoven.

Tevens zijn er binnen onze afdeling mensen die voor u de belastingaangifte kunnen verzorgen.

 

Laatst gewijzigd: 20 januari 2023

 

 

De belangenvereniging voor senioren draagt officieel de naam:

“Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Meerveldhoven-d’Ekker”, is opgericht op 2 mei 1955 en ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 17120438 en heeft momenteel bijna 400 leden.

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de ruime zin van het woord.

De afdeling tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verlenen van diensten en het behartigen van belangen van de individuele leden;
  2. Collectieve belangenbehartiging van ouderen;
  3. Het vertegenwoordigen van belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;
  4. Het samenwerken met instanties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;
  5. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
  6. Het aanwenden van andere wettelijke middelen.